http://johannefoss.dk/cms/files/dimgs/thumb_0x150_6_77_514.jpg
Inger Christensen: Efterladte værker
Inger Christensen: Posthumous works
http://johannefoss.dk/cms/files/dimgs/thumb_0x150_6_34_350.jpg
Brev i april

Letter in April

http://johannefoss.dk/cms/files/dimgs/thumb_0x150_6_35_222.jpg
Tegninger, Brev i april

Drawings, Letter in April

http://johannefoss.dk/cms/files/dimgs/thumb_0x150_6_36_634.jpg
Andre bøger

Other Books

http://johannefoss.dk/cms/files/dimgs/thumb_0x150_6_37_453.jpg
Om samarbejde med Inger Christensen / About co-operation with poet Inger Christensen