Fotografer / Photographers:
Anders Sune Berg, Léa Nielsen, Eli Ponsaing, Susanne Mertz,
Peter Sigsgaard, Johanne Foss

Webmaster: Peter Sigsgaard
Webdesign: formargument.dk
CMS system: Indexhibit


Hjemmesiden og flere projekter er støttet af:
Statens Kunstråds Billedkunstudvalg
Velux Fonden
L.F. Foghts Fond


Alle raderinger er udført af Johanne Foss selv, de fleste på Statens Værksteder for Kunst, København

Alle billeder © Johanne Foss

Startbillede på hjemmesiden:
Novemberhaven. Blå. Italien 2015.
Ætsning og akvatinte 494×498 mm


The homepage and several projects received support from The Danish Arts Council's Committee for Visual Arts, The Velux Foundations, and L.F. Foght's Foundation.
All etchings are executed by Johanne Foss herself, most of them on Danish Art Workshops,
Copenhagen

All pictures © Johanne Foss

First picture on the homepage: The Novembergarden. Blue. Italy 2015
Colour etching 494×498 mm