Fotografer / Photographers:
Anders Sune Berg, Lea Nielsen, Eli Ponsaing, Susanne Mertz,
Peter Sigsgaard, Johanne Foss

Webmaster: Peter Sigsgaard
Webdesign: formargument.dk
CMS system: Indexhibit


Hjemmesiden og flere projekter er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg


Alle raderinger er udført af Johanne Foss selv, de fleste på Statens Værksteder for Kunst, København

Alle billeder © Johanne Foss

Startbillede på hjemmesiden:
Ved stenporten. Brun. Med asfodelus. Italien 2013.
Ætsning og akvatinte 497×499 mm


The homepage and several projects received support from The Danish Arts Council's Committee for Visual Arts
All etchings are executed by Johanne Foss herself, most of them on Danish Art Workshops,
Copenhagen

All pictures © Johanne Foss

First picture on the homepage: At The Stone Gate. Brown. With Asphodel. Italy 2013
Colour etching 497×499 mm