Johanne Foss
TIDLØS HAVE
Soloudstilling - et nyt grafisk projekt
Vejle Kunstmuseum, 7100 Vejle
12. september til 31. december 2020


Tidløs have II. Blå. Italien 2019. Ætsning og akvatinte. 250x247 mm
Timeless Garden II. Blue. Italy 2019. Etching and aquatint. 250x247 mm

Timeless Garden - solo exhibition - a new graphic project
Vejle Kunstmuseum. September 12 to December 31 2020

Læs her Peter Laugesens tekst JOHANNES HAVE. Skrevet til kataloget for denne udstilling
The link above leads to a text in Danish, "Johanne's Garden", written especially for the exhibition catalogue by Peter Laugesen


Projektbeskrivelse:    Se       
Description of the project (in Danish): Click on the above logo
Accademia di Danimarca
Johanne Foss tildelt legatophold på
Det danske institut for videnskab og kunst i Rom


Mosaikgulv fra Livias Villa i Prima Porta, Italien
Mosaic Floor from The Villa of Livia in Prima Porta, Italy

Johanne Foss er på Det danske institut i Rom hele november måned 2020.
Johanne Foss has been awarded a sojourn for purposes of study at Accademia di Danimarca in Rome throughout November 2020.

4 MED FARVE

Johanne Foss - Egon Bjerg Nielsen
Hanne Sejrbo - Morten Skovmand

Morsø Kunstforening - Holmen 7C - 7900 Nykøbing Mors
3. oktober til 22. november 2020
Alle dage undtagen mandag: kl. 12-17
mk61.dk
Lyt til anmeldelse i P1-Danmarks Radio 14.10.2020


Kastanjeskoven. San Cataldo. Italien 2019. Olie på lærred. 65x65 cm
The Chestnut Forest. San Cataldo. Italy 2019. Oil on canvas. 65x65 cm

Johanne Foss og tre andre billedkunstnere udstiller i Nykøbing Mors.
Johanne Foss and three other visual artists exhibit in Nyköbing Mors.

GRAFIK GRAFIK GRAFIK
Kastrupgårdsamlingen 40 år
30. maj - 29. september 2019


Bjergplateau med trælyng. Blå. San Cataldo. Italien 2015
Farveradering. 399x496 mm
Mountain Plateau with Tree Heath. Blue. San Cataldo. Italy 2015
Colour etching. 399x496 mm

Johanne Foss er repræsenteret på Kastrupgårdsamlingens jubilæumsudstilling.

Johanne Foss is represented on Kastrupgaardsamlingen's jubilee-exhibition.

”Hemmelighedstilstanden” på engelsk
”The Condition of Secrecy” in English
2018 udkom Inger Christensens essays i Susanna Nieds oversættelse på forlaget New Directions, New York. En udstillingsplakat som Inger Christensen og Johanne Foss lavede sammen i 1976, er reproduceret i bogen. Det håndskrevne digt ”Der er landskabets tid …” er ligeledes blevet oversat og trykt.
Se mere om dette tegnede digt her:
Om samarbejde med Inger Christensen / About co-operation with poet Inger Christensen.

En udskrift på dansk findes på siderne 56 og 57 i dette katalog.

In 2018 the poet Inger Christensen's essays were published in Susanna Nied’s translation by the publisher New Directions in New York. An exhibition poster that Inger Christensen and Johanne Foss made together in 1976 is reproduced in the book as well as a translation of the handwritten poem “”There is the landscape’s time …” . You find this drawn poem via the above link.

Accademia di Danimarca
Johanne Foss tildelt legatophold på
Det danske institut for videnskab og kunst i Rom


Arbejdsbord med radering fra Livias Villa, Italien 2018
Work table with etching from The Villa of Livia, Italy 2018

Johanne Foss er på Det danske institut i Rom hele marts måned 2019.
Johanne Foss has been awarded a sojourn for purposes of study at Accademia di Danimarca in Rome throughout March 2019.


Bogforside af Johanne Foss

29. maj 2018 udkom dette store værk med udvalg af Inger Christensens efterladte papirer. Forsiden er fra en udstillingsplakat som Inger Christensen og Johanne Foss lavede sammen i 1976.
Se mere om dette tegnede digt her: Om samarbejde med Inger Christensen / About co-operation with poet Inger Christensen.
May 29 2018 this monumental book with a selection of the poet Inger Christensen's posthumous works was released. The frontpage is derived from an exhibition poster that Inger Christensen and Johanne Foss made together in 1976. You find this drawn poem (Danish) via the above link.

Samarbejdet med digteren Inger Christensen
Collaboration with poet Inger Christensen

Forside på engelsk udgave af Brev i april New Directions, New York 2011
Front page of the book Light, Grass, and Letter in april New Directions, New York 2011

Januar 2017 er hjemmesiden blevet udvidet med fortælling om samarbejdet mellem Johanne Foss og Inger Christensen.
Klik på billedet for at komme til "Bogarbejder"

January 2017 this homepage has been enlarged with a narrative about the co-operation between poet Inger Christensen and Johanne Foss.
Click on the picture to reach
Bookworks