http://johannefoss.dk/cms/files/gimgs/th-37_IngerC_PeterB_JF.jpg
http://johannefoss.dk/cms/files/gimgs/th-37_IngerC_PeterB_700px_45kb.jpg
http://johannefoss.dk/cms/files/gimgs/th-37_Omkring arbejdsredskaber_Brev i april.jpg
http://johannefoss.dk/cms/files/gimgs/th-37_Bord med rekvisitter.jpg
http://johannefoss.dk/cms/files/gimgs/th-37_Plakat_02_billednotater.jpg
http://johannefoss.dk/cms/files/gimgs/th-37_IngerCplakat_asberg00032_75px_45kb.jpg
http://johannefoss.dk/cms/files/gimgs/th-37_poster_english_50kb.jpg
http://johannefoss.dk/cms/files/gimgs/th-37_Text _700_75.jpg

Om samarbejde med digteren Inger Christensen
About the cooperation with poet Inger Christensen
De fire fotografier er taget i Sverige i anden halvdel af 1970erne hvor samarbejdet omkring bogen Brev i april startede. Se fotos i stor størrelse og tekst ved at klikke på fotografierne

The four photos above were taken in Sweden in the second half of the 1970s when the collaboration on the book Letter in April took off. See photos in bigger size and some text by clicking on the thumbs

De to plakater er fra udstillinger i 1970 og 1976. Se stor gengivelse med uddybende tekst ved at klikke på billederne. Se teksten på 1976-plakaten udskrevet på s. 57 i nedenstående essay af Marianne W. Asmussen

The two posters are from exhibitions in 1970 and 1976 respectively. See them in a bigger reproduction by clicking on the thumbs. See the Danish text of the 1976-poster on p. 57 in this essay by Marianne W. Asmussen
For the same text in English: click on the white thumbs.
Samarbejdet om "Brev i april". Uddrag af oversætter Susanna Nieds forord til den engelske udgave

Read here about the collaboration on "Letter in April"; from translator Susanna Nied's introduction to "Light, Grass, and Letter in April"

Læs hele forordet her som pdf / Read the full introduction as pdf

Susanna Nied har også oversat Inger Christens essays i bogen "The Condition of Secrecy", New Directions, New York 2018. I bogen er udstillingsplakaten (fra 1976), der er vist ovenfor, gengivet med digtet oversat.

Susanna Nied also translated essays by Inger Christensen in the book "The Condition of Secrecy", New Directions, New York 2018. In the book the art poster (from 1976) shown above is reproduced and its poem rendered in English.
På siderne 54-59 i denne tekst fra et udstillingskatalog fortæller Kunsthistoriker Marianne Wirenfeldt Asmussen om samarbejdet

A text in Danish by art historian Marianne Wirenfeldt Asmussen about the collaboration. See full text as a pdf file here


AIOLOS - tidsskrift för litteratur, teori och estetik, Nr. 64-65 2019: Inger Christensen
Bokförlaget Faeton, Stockholm 2019.
Især Maria Silkebergs artikel Belysningar beskriver arbejdsprocessen omkring Brev i april.

AIOLOS - Magazine for Literature,Theory, and Estetics, No. 64-65: Inger Christensen 2019
Faeton Publishers, Stockholm 2019.
Here an article in Swedish by the poet Maria Silkeberg describes the working process that led to Letter in April
.