Om arbejdet med raderingerneFoto: Susanne Mertz

Farveraderingerne er udført på Statens Værksteder for Kunst i København. Det fornemme kobbertryksværksted har givet mig mulighed for at udvikle og forfine mine raderinger.
Næsten alle raderingerne er trykt i farver. Til hver radering er lavet 2-3 farveplader i akvatinte.
I hele pladearbejdet som jeg selv laver, følger jeg i arbejdet med linierne, figurerne og tonerne mine billedskabende intentioner. Jeg tilstræber både præcision og sensibilitet i udtryk og farve. Arbejdet kræver det fineste tekniske udstyr.

Første plade
Stregætsning - Tegnet med radérnål på kobberplade belagt med hårdgrund, en blanding af voks, mastiks, asfalt og vegetabilsk terpentin. Raderingen/stregætsningen ætses i jernklorid. Syren fordyber stregen i kobberpladen dér hvor radérnålen har blottet den.

Anden plade
Akvatinte - En kobberplade i samme format som første plade dækkes med harpikskorn der smeltes fast på pladen. Første plade, stregætsningen, sværtes ind med tryksværte og der tages et tryk på et ark fugtet kobbertrykspapir. Det våde tryk lægges på trykbordet i trykpressen, akvatintepladen lægges præcist på raderingen og køres gennem pressen. Når akvatintepladen løftes sidder et aftryk af stregætsningen på den. Med flydende hårdgrund påført med pensel laves farveplanerne på akvatintepladen. Hvor pladen dækkes af hårdgrund kan jernkloriden ikke ætse sig ned mellem harpikskornene. Her dannes en hvid figur. Ved trinvis ætsning og afdækning af de figurer man lader stå blottet i akvatinten skabes forskellige planer – jo længere ætsetid, jo mørkere toner.

Tredje plade
Akvatinte - En kobberplade af samme format som første og anden plade dækkes med harpikspulver der smeltes fast på pladen. Første og anden plade sværtes ind med tryksværte. – På et vådt stykke kobbertrykspapir trykkes raderingen. – Trykket lægges på trykpladen i trykpressen og den færdigætsede, indsværtede anden plade lægges præcist på det våde tryk og køres gennem trykpressen. Den tredje plade, akvatintepladen, lægges nu på det våde tryk i bunden af trykpressen og køres gennem pressen. Akvatintepladen løftes af og et aftryk af stregætsningen og første akvatinteplade ses på den. Med flydende hårdgrund og trinvis ætsning der som beskrevet ved anden plade arbejdes på pladen med figurer og toner. Når alle tre plader er færdig ætsede rengøres de og arbejdet med at trykke dem i farver kan begynde.

Trykning
Kobbertrykspapir - fugtes og ligger indpakket i plastik mindst tre dage så fugten er jævnt fordelt i arkene. De tre plader sværtes ind med kobbertryksfarver og lægges på varmeplader. Første plade lægges i bunden af trykpressen. Placeringen afmærkes og det væde kobbertrykspapir lægges over den og køres gennem pressen. Trykarket må ikke køres helt ud, og det slås op over valsen så kobberpladen kan fjernes og anden plade lægges i afmærkningen. – Trykarket lægges over og køres gennem pressen. – Tredje plade trykkes. Trykarket køres helt ud og det færdige tryk tørres mellem syrefrit karton.

Johanne Foss


Video fra værkstedet


Se video med Johanne Foss i grafikværkstedet 2011
Click for video: Visual artist Johanne Foss in the Printmaking Workshop, 2011


Trykkets tonearter


Hjemmesiden for Statens Værksteder for Kunst i København bragte i 2009 artiklen Trykkets tonearter samt udførlige procesbilleder om Johanne Foss' arbejde på kobbertryksværkstedet . Klik på logoet for at se en beskrivelse af teknikken.