Ved arbejdet med en stor radering i det grafiske værksted på San Cataldo – april 2014

At work on a big etching in the graphic workshop at San Cataldo – April 2014Farvestudie og stor radering. Raderede notater på fire små kobberplader – Det grafiske værksted på San Cataldo april 2014

Colour study and a big etching. Etched notes on four small copperplates – The graphic workshop at San Cataldo - April 2014