Johanne Foss
Spor og steder - Separatudstilling grafik
(Traces and Places - Solo Exhibition Colour Etchings)
Vejle Kunstmuseum, 7100 Vejle
17. september – 6. november 2011Nekropol sommer. Grå. Italien 2009. Stregætsning og akvatinte. 492x496 mm
Necropolis summer. Grey. Italy 2009. Colour etching 492x496 mm