Steder Iagttagelser Forvandlinger


Farveraderinger, akvareller og tegninger fra Sverige og Italien
Separatudstilling på Faaborg Museum
10. oktober-31. december 2009

(Places Observations Transformations - Colour Etchings, Water Colours and Drawings
from Sweden and Italy
)

Klik her for Museumsleder Susanne Thestrup Truelsens introduktion til udstillingen

Klik her for at se en video fra TV2/Fyn om arbejdet med udstillingen


Markskel. Stregætsning og akvatinte, 146x496 mm - Italien 2007
Field Boundary. Colour Etching 146x496 mm - Italy 2007
Vandet. Gyldent. Stregætsning og akvatinte, 492x588 mm - Sverige 2006
The Water. Golden. Colour Etching 492x588 mm - Sweden 2006

http://johannefoss.dk/cms/files/gimgs/th-52_pDsKPRFxmF8.jpg