Johanne Foss
Spor og steder - farveraderinger
(Traces and Places - Colour Etchings)
Kastrupgårdsamlingen, 2770 Kastrup
18. januar – 18. marts 2012Lalibela. Etiopien 2011. Farveradering. 394x398 mm
Lalibela. Ethiopia 2011. Colour etching 394x398 mm